post

В Китай беше приет нов Закон за чуждестранните инвестиции, който ще осигури по-добра защита за чуждите капитали, ще улесни навлизането им на пазара и ще съдейства за усъвършенстване на системата за тяхното управление, както и за формирането на по-благоприятна бизнес среда в страната, съобщава econ.bg. Законът показва решимостта на Пекин да продължи по пътя на реформите и отварянето към света.

Привличането на чуждестранни инвестиции е важен аспект от политиката на Китай за развитие на отворена икономика и за целта е необходимо максимално добро и ефективно законодателство. При разискванията на закона, депутати посочиха, че той ще подобри защитата на интересите на чуждестранните компании в страната и изграждането на бизнес средата, основана на закона и международните стандарти.

Председателят на Белгийско-китайската търговско-икономическа комисия Бернард Девит коментира: „Новият закон показва, че китайското правителство продължава да провежда твърдо политиката за отваряне на вътрешния пазар и приветства чуждите инвеститори. Очаквам в бъдеще страната да разшири допълнително сферите за достъп на чуждестранните инвеститори, което е изключително важно за защитата правата на компаниите, които влагат парите си в Китай”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *