post

Общо до края на 2018 г. приключилите проекти по оперативна програма “Региони в растеж” /ОПРР/ са 64 на стойност 30 млн. евро, съобщи Пламен Илиев, началник на отдел “Мониторинг” в Управляващия орган на програмата по време на 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, пише economyews.bg.  Данните са от годишния доклад за изпълнение на програмата към края 2018 г. Най-много са приключените проекти по Приоритетна ос 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”.

Направени са били 236 проверки на място за изпълнението на проектите, като почти 220 са били във връзка с постъпили искания за плащания от страна на бенефициентите, друга част – по сигнали, постъпили в Управляващия орган на програмата, по оценка на риска и за изпълнението на препоръки от предходни проверки на място. 843 са проверките на проведените процедури по избор на изпълнител от страна на бенефициените, в следствие на които са били регистрирани почти 590 сигнала за съмнения за нередности. От посочените сигнали 44 са били прекратени поради липса на установени нарушения, около 530 са приключили с установяване на нередност и необходимост от съответното налагане на финансова корекция, а 16 все още се обработват.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *