post

„Отворени сме за активен диалог за намиране на най-подходящия бизнес модел на сътрудничество с китайската страна. България е в сърцето на Балканите, а държавите ни имат нужда от хубави пътища и магистрали, които да ни свързват,  за да се развиват бизнесът, търговията и инвестициите, и всички хора в региона да имат полза от добрите пътни връзки.“

Това каза инженер Николай Станков – съветник в политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Той участва в провеждащия се днес, в столицата, Форум за инвестиции и сътрудничество в инфраструктурата между Китай и България. Събитието се организиран от Китайската международна асоциация на изпълнителите и Камарата на строителите в България.

„През нашата страна минават 5 от 10-те трансевропейски транспортни коридора, по които се движи трафикът от Западна и Централна Европа към Близкия Изток и Азия“. Някои от тези важни пътни артерии са почти изцяло изградени у нас, а за други се търсят различни възможности за финансиране – средства от националния бюджет, европейските фондове, публично-частни партньорства“, каза на форума Станков.

Пред представителите на китайската страна той представи приоритетните за страната ни пътни проекти, които биха представлявали интерес за китайските инвеститори и които могат да бъдат реализирани на принципа на публично – частното партньорство. Това са автомагистралите „Черно море“ и „Русе – Велико Търново“.

„Стратегически обект за страната ни, с голям икономически потенциал е и тунелът под връх Шипка,“ подчерта още Станков и съобщи, че Агенция „Пътна инфраструктура“ вече стартира тръжната процедура за избор на изпълнител на проекта.

Предстои възлагането на обществени поръчки за строителството на участъка от Русе до Бяла от  аутобана „Русе – Велико Търново“ и на обхода на гр. Бяла, стана ясно от думите на инженер Станков.

Той подчерта, че този обект е с интензивен трафик, което гарантира възвръщаемост на инвестициите.

„За АМ „Черно море“ Агенция „Пътна инфраструктура“ също стартира обществена поръчка за разработване на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план“, обясни още на форума Николай Станков и заяви, че е убеден в атрактивността на тези проекти за китайските инвеститори.

„Страната ни не може да предложи държавни гаранции, тъй като това противоречи на европейските правила. Обещаваме обаче бързина и прозрачност на процедурите и пълна институционална подкрепа“, заключи Станков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *