post

На пресконференция в Столична община заместник-кметът по направление “Инвестиции и строителство” Ирина Савина съобщи, че е изготвено Регионално прединвестиционно проучване във връзка с финансирането на проекти за изграждане на ВиК мрежа по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020.

Проучването включва анализ на съществуващата към момента ВиК система, определяне на границите на англомерациите на територията на общината и идентифициране на мерките за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Общата стойност на всички проекти, които трябва да бъдат реализирани с цел пълно съответствие с директивите за ВиК мрежата е 1,3 млрд. лв. Изпълнението на проектите ще бъде осъществено в два етапа. В първият етап ще бъдат реализирани т.нар. приоритетни проекти, като те ще бъдат финансирани по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020. Проектите от втория етап ще бъдат финансирани със средства от ЕС, съобщи заместник-кмет Савина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *