post

Индустриалното производството в рамките на еврозоната се повиши с 0,2%, след негов спад с 0,9% през октомври, показват данни на Евростат.

В рамите на еврозоната спад с 0,8% през ноември отбеляза производството на дълготрайни потребителски стоки, понижение с 0,7% при производството на стоки с недълготрайна употреба, докато средствата за производство се повишиха с 1,2%, а енергийното производство – с 0,8 на сто.

Спрямо година по-рано производството в еврозоната се понижи през ноември с 1,5% след спад с 2,6% през октомври. Производството на годишна база в региона на единната валута нарасна за последно през ноември 2018 година.

В същото време производството в Европейския съюз се понижи през ноември с 0,1%, след спад с 0,6% през октомври, докато на годишна база индустриалното производство се понижи с 1,3%, след понижение с 1,9 на сто месец по-рано.

Според данните на Евростат, индустриалното производство в България се понижи през ноември с 0,9%, след растеж с 0,9% през октомври, като девет страни членки на ЕС отчетоха по-големи понижения в производствения сектор.

На годишна база промишленото производство в България се понижи през ноември с 0,3%, след ръст с 1,9% през октомври, излизайки отново на негативна територия за пръв път от август 2019 година насам.

Припомняме, че през октомври производството в еврозоната се понижи за втори пореден месец, понижавайки се с 0.5%, след спад с 0.1% през септември.

Средствата за производство регистрираха спад с 2%, а енергийното производство се понижи с 0.7%, докато производството на стоки с недълготрайна употреба се повиши с 0.4%, а това на дълготрайни потребителски стоки – с 1.9 на сто.

Спрямо година по-рано производството в еврозоната се понижи през октомври с 2.2%, след спад с 1.8% през септември и очаквания за още по-голямо понижение с 2.4 на сто.

Производството в Европейския съюз се понижи през октомври с 0.4%, след растеж с 0.1% през септември, докато на годишна база индустриалното производство се понижи с 1.7%, след спад с 1.2 на сто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *