post

Приходите от нощувки през януари 2020 г. достигат 60.8 млн. лв., или с 19.0% повече в сравнение с януари 2019 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 21.7%, така и от чужди граждани – със 17.0%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Нощувките в местата за настаняване в страната през януари 2020 г. е с 19.8% повече в сравнение със същия месец на 2019 г.

През януари 2020 г. в страната са функционирали 1 963 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.9 хил., а на леглата – 117.9 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.9%, а броят на леглата в тях – с 3.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2020 г., е 1 066.1 хил., или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 22.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През януари 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.9% от нощувките на чужди граждани и 31.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 29.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2020 г. се увеличава с 14.9% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 439.9 хил., като е регистрирано увеличение както при българските граждани – с 18.6%, така и при чуждите – с 9.4%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2020 г., са 271.7 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 168.2 хил. и са реализирали средно по 3.1 нощувки, като 75.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2020 г. е 30.1%, като се увеличава с 4.2 процентни пункта в сравнение с януари 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 44.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 27.8%, и с 1 и 2 звезди – 15.9%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *