post

По данни на БНБ депозитите на Домакинства и НТООД са 57.753 млрд. лв. (52% от БВП) в края на август 2020 година. Те се увеличават със 7.6% спрямо същия месец на 2019 г. (7.7% годишен ръст през юли 2020 година).

В края на август 2020 г. депозитите на неправителствения сектор са 88.847 млрд. лв. (80% от БВП), като годишното им увеличение е 8.9% (8.4% годишно повишение през юли 2020 година).

Депозитите на Нефинансови предприятия са 27.547 млрд. лв. (24.8% от БВП) в края на август 2020 година. В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 12.2% (10% годишно повишение през юли 2020 година), предава infostock.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 5.2% на годишна база през август 2020 година (8.9% годишно повишение през юли 2020 г.) и в края на месеца достигат 3.547 млрд. лв. (3.2% от БВП).

Нетните вътрешни активи са 66.093 млрд. лв. в края на август 2020 година. Те се увеличават с 8% спрямо същия  месец  на  2019  г.  (11.3%  годишно  повишение  през  юли  2020  година).  В  края  на  месеца  основният  им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 66.862 млрд. лв. и нараства спрямо август 2019 г. с 10.6% (13.3% годишно увеличение през юли 2020 година).

През август 2020 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 6.5%, като достигат 65.550 млрд. лв. (6.4% годишно увеличение през юли 2020 година). В края на август 2020 г. кредитите за неправителствения сектор са 63.580 млрд. лв. (57.3% от БВП) при 63.479 млрд. лв. към юли 2020 г. (57.2% от БВП).

През август 2020 г. те се увеличават на годишна база с 6.1% (6% годишно повишение през юли 2020 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 539 млн. лева.

На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 539 млн. лв. (в т. ч. 2.3 млн. лв. през август 2020 година) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.2% на годишна база през август 2020 г. (1.8% годишно повишение през юли 2020 г.) и в края на месеца достигат 34.313 млрд. лв. (30.9% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 24.934 млрд. лв. (22.5% от БВП) в края на август 2020 година.

Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават със 7.4% (7.7% годишно повишение през юли 2020 година). В края на август 2020 г. жилищните кредити са  11.515  млрд. лв.  и  нарастват  на  годишна  база  с  12.3%  (12.7% годишно  увеличение  през  юли  2020  година).

Потребителските кредити възлизат на 11.725 млрд. лв. и се увеличават с 6.2% спрямо август 2019 г. (6.7% годишно повишение  през  юли  2020 година).

На  годишна  база другите кредити намаляват с 24.4% (25.6% годишно понижение през юли 2020 г.), като достигат 444.1 млн. лева. Кредитите,  предоставени  на  финансови  предприятия,  са  4.333  млрд.  лв.  (3.9%  от  БВП)  в  края  на  август 2020 година.  В сравнение  с  август  2019  г.  те  се  увеличават  с  38.2%  (40.3%  годишно  повишение  през  юли 2020 година).

Нетните чуждестранни активи са 64.212 млрд. лв. в края на отчетния месец при 63.444 млрд. лв. в края на юли  2020  година.  Те  нарастват  с  9%  в  сравнение  с  август  2019  г.  (5.7%  годишно  повишение  през  юли  2020 година).

През  август  2020 г. чуждестранните активи се  увеличават  със  7.6%  (4.5%  годишен  ръст  през  юли 2020 г.),  като  достигат  73.566 млрд. лева. Чуждестранните пасиви  са  9.355 млрд.  лв.  и  на  годишна  база намаляват с 1.4% (2.9% годишно понижение през юли 2020 година).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *