post

Продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна през август след стагнация месец по-рано на фона на продължилото през лятото разхлабване на противоепидемичните ограничителни мерки, показват данни на Евростат. В рамките на България обаче строителството през август се сви за втори пореден месец.

Строителството в ЕС се повиши през август с 2,4% спрямо юли, когато остана без промяна на месечна база, докато в рамките на еврозоната нарасна с 2,6% след слабо повишение с 0,3% през юли. Продукцията от гражданското и инженерно строителство нарасна в ЕС с едва 0,5% и в еврозоната с 0,7%, докато строителството в сградното строителство се повиши през август в ЕС с 2,7%, а в еврозоната с 2,8%.

Най-солидно повишение през август отбеляза строителството във Франция, нараствайки с 4,9%, следвана от Словения (с 2,4%) и Унгария (с 1,9%).

Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната се понижи през август съответно с 1,5% и с 0,9%, но след спадове през юли съответно с 3,7% и с 3,4%.

Най-силен спад на годишна база в строителството беше отчетен в Словакия (спад с 18%), Унгария (с 13,6%) и Полша (с 12,1%), докато повишение беше отчетно в Румъния (растеж с 12,4%), Словения (с 4,8%) и Финландия (с 2,2%).

Според същото проучване на Евростат строителството в България се понижи през август с 1,0% спрямо юли, когато се сви с 0,5%. Това представлява намаление за втори пореден месец след известно възстановяване на строителството през месеците май и юни от рязкото свиване през март и април.

На годишна база продукцията в българското строителство се понижи през август с 4,9% след спад с 4,0% през юли, запазвайки негативната тенденция от началото на годината и след резките спадове през март и април съответно с 13,8% и с 15,5%, когато бяха в сила най-рестриктивните мерки за борба с Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *