post

Oборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 2.8% през септември 2020 г спрямо предходния месец. На годишна база оборотът в търговията на дребно намалява с 6.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

Месечни изменения

През септември 2020 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с нехранителни стоки – с 4.0%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – по 2.9%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществено увеличение се наблюдава при: търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки – с 14.6%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 6.7%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 6.6%.

Годишни изменения

През септември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 15.2%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 10.5%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.3%).

Понижение на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 15.1%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 5.6%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 1.2%. Ръст е отчетен при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 53.9%, търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки – с 6.3%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 4.2%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *