post

Европейската комисия отпусна 14,137 милиарда евро на 12 държави — членки на ЕС, в седмия транш от финансовата подкрепа по линия на инструмента SURE. Като част от днешните операции Белгия получи 2 милиарда евро, България — 511 милиона евро, Кипър — 124 милиона евро, Гърция — 2,54 милиарда евро, Испания — 3,37 милиарда евро, Италия — 751 милиона евро, Литва — 355 милиона евро, Латвия — 113 милиона евро, Малта — 177 милиона евро, Полша — 1,56 милиарда евро, Португалия — 2,41 милиарда евро и Естония — 230 милиона евро. България и Естония за първи път получават финансиране по линия на инструмента. Останалите десет държави от ЕС вече са се възползвали от заеми по линия на SURE.

Тези заеми по линия на SURE ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта вследствие на пандемията от коронавирус. По-конкретно те ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, включително по отношение на самостоятелно заетите лица.

Днешните плащания са резултат от седмата емисия на социални облигации по линия на инструмента SURE на ЕС, която привлече значителен интерес от страна на инвеститорите на фона на сложните пазарни условия през последните дни.

С това плащане по линия на инструмента SURE предоставените от ЕС средства под формата на заеми „бек-ту-бек“ възлизат на почти 90 милиарда евро. Всички държави — членки на ЕС, които изразиха желание да се възползват от схемата, получиха част или цялата поискана сума. Прегледът на изплатените досега суми е достъпен онлайн, както и пълните суми по държави членки.

Общо 19 държави — членки на ЕС, трябва да получат обща финансова подкрепа в размер на 94,3 милиарда евро по линия на SURE след одобрение от Съвета на Европейския съюз въз основа на предложение на Комисията. Държавите все още могат да подават искания за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента SURE, който разполага с общ капацитет до 100 милиарда евро и е на разположение до края на 2022 г.

Изявления на членовете на колегиума:

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: „С днешното изплащане България и Естония ще получат средства за първи път, а десет други държави ще получат допълнителна подкрепа. SURE е пример за европейски успех, от който досега са се възползвали до 30 милиона работници и 2,5 милиона предприятия. Това ще им помогне също така да се възстановят по-бързо от пандемията. С програмата SURE ЕС вече е предоставил общо около 90 милиарда евро на 19 държави членки.“

Комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията, заяви: „След седем емисии по линия на SURE вече предоставихме почти 90 милиарда евро на 19 държави членки, за да подкрепим нашите предприятия и заетостта. Този успех проправя пътя за NextGenerationEU.“

Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: „Една година след като Съветът прие инструмента SURE, вече сме изплатили 90 % от наличната подкрепа: близо 90 милиарда евро. Освен че помага на европейските работници и предприятия да се справят с тази безпрецедентна криза, SURE също така спестява на държавите членки 5,8 милиарда евро спрямо процентите на пазарно финансиране.“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *