post

Защитените стоманени конструкции набират скорост в строителния сектор, тъй като все повече нови високи сгради се правят със стоманена носеща конструкция по целият свят.

 

Необходимостта от пожарозащитна стомана

За разлика от бетона, механичните характеристики на стоманата са силно свързани с нейната температура (Milke, J.A., SFPE Handbook of fire protection Engineering, 2008). Граница на провлачане, максимална якост на опън и модул на еластичност бързо намаляват с повишаване на температурата. За стомана A36 при 1000 ° F (538 ° C) границата на провлачане е приблизително 60% от стойността при нормална стайна температура. Тъй като при пожар вътрешната температура на материала се издига много над тази граница, трябва да се обърне особено внимание на защитата на стоманените конструкции. Всъщност огнеустойчивостта на стоманата при стандартни изпитания на пожар обикновено е между 15 и 30 минути, в зависимост от формата на напречното сечение. Такава ниска стойност на съпротивлението изисква големи усилия за да се постигнат  стойности от 120 или 180 минути, особено за тънки профили. Когато се изисква огнеустойчивост, необходима e защитена стомана.

Проблем: Висока топлопроводимост на стоманата

Основният проблем, свързан със стоманата, е високата топлопроводимост, която позволява на топлинния поток да прониква бързо до сърцевината на елемента. Това от своя страна причинява бързо повишаване на температурата на стоманата и намаляване на нейната товароносимост. Следователно, необходимо е да се намали топлинният поток преминаващ от околната среда към стоманената повърхност; това се постига чрез осигуряване на изолационен слой между пламъците и стоманата. Тази изолация може да бъде постигната по различни начини:

– плоскости от гипс, армиран с влакна калциев силикат, вермикулит-натриев силикат и минерални влакна. Критичен параметър е методът на закрепване на плоскости към конструкцията.

– спрейове и бои, използвани, когато няма достатъчно място около стоманата за монтиране на плоскостите. Те са съставени от минерални влакна

– мембрани, използвани за защита на стоманени тавани и покриви, особено за конструкции, изградени от тънки профили.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *