post

През 2021 г. Офисният отдел на MBL проведе проучване сред 100 офис наематели в София, с приблизителен брой на персонала от 28 000 души и обща офисна площ от 250 000 кв.м. (около 11,1% от инвентара на клас А и клас Б офис площи), от които 53% клас А. Списъкът включва компании от широк спектър от индустрии,

74% от които от международен произход, с най-много представители (58%) на IT  сегмента и сектора на професионалите услуги.

Резултатите от проучването показват, че последната година на нестабилност и трудности, породени от пандемията не са оказали негативно влияние върху бизнеса. Почти половината (46%) от анкетираните компании споделят, че са запазили броя на служителите си през последните 12 месеца, а 42% са увеличили работната си сила през последната година (6% от които с над 25%), докато компаниите, при които се е наложило свиване са едва 12%.

Забелязва се известен спад в намеренията на компаниите за растеж в сравнене с преди пандемията. 50% от анкетираните компании споделят плановете си за увеличение на работната им сила през следващите 12-24 месеца, в сравнение с 69% планиращи експанзия през 2019. Видима промяна се наблюдава в плановете на организациите по отношение размера на офис площите им в обозримото бъдеще. Едва 10% са компаниите, които споделят плановете си за наемането на допълнително офис пространство в сравнение с 54% планиращи по-голям офис през 2019. В пост-пандемичен контекст и предвид все по-широкото приложение на дистанционния модел на работа, повече служители в организацията не означава непременно настаняването им в по-голям офис и наемането на допълнително площи.

Въпреки, че три-четвърти (75%) от анкетираните компании споделят положителна обратна връзка по отношение работата от разстояние и планират да продължават да използват модела на работа в бъдеще, дигиталните технологии често се провалят когато става въпрос за изграждането или поддържането на човешки взаимоотношения, интегрирането на нов член в екипа или създаването на пространство за обмен на идеи и колаборация.

87% от компаниите споделят, че социалната свързаност, която традиционната работа от офиса носи сред служителите е от огромно значение, последвана от 75%  споделящи, че оценяват пространството за сътрудничество, което офисът носи като изключително важно. 73% от анкетираните споделят, че изпитват подобрение във фирмената култура в сравнение с дистанционния модел на работа, а 39%  вярват, че са по-продуктивни и ефективни когато са в офис среда. 28% са компаниите, които по-лесно намират баланс между личния и професионалния живот, работейки в офис.

В следствие на пандемията и установеният дистанционнен модел на работа,  ролята, които офисът играе се измества от място, в което се върши голяма част от работния обем и ежедневни дейности към пресечна точка на други аспекти от

бизнеса, които иначе биха били неефективни, ако се провеждат дигитално. Резултатите показват, че 62% от компаниите предпочитат да провеждат своите дейности по подбор, обучение и наемане на нов персонал в офиса, докато повече от половината (58%) все още виждат офиса като традиционно място за по-голяма част от работното натоварване. 51% използват офиса като споделено социално пространство и пространство за сътрудничество и почти половината (46%)  предпочитат да се срещат с клиентите си там.

Гъвкавост е думата, описваща най-добре бъдещия офис. По-голяма част (70%) от интервюираните организации планират да включат форма на работа от разстояние в дългосрочната си стратегия, докато малко над половината (51%) от анкетираните са сигурни, че ще продължат да използват традиционния офис под една или друга форма, а над една четвърт (26%) ще включат гъвкави или споделени работни пространства в бъдещия си модел на работа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *