post

В края на май 2021 г. депозитите на неправителствения сектор в банките са 96.371 млрд. лв. (76.5 на сто от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е 11.7 на сто, отчита Българската народна банка, цитирани от economynews.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 29.331 млрд. лв. (23.3 на сто от БВП) в края на май 2021 година. В сравнение със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 12.5 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 6.9 на сто на годишна база през май и достигат 3.574 млрд. лв. (2.8 на сто от БВП). Депозитите на домакинствата са 63.466 млрд. лв. (50.3 на сто от БВП) в края на май и на годишна база се увеличават с 11.6 на сто.

В края на май 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са 67.067 млрд. лв. (53.2 на сто от БВП) и на годишна база се увеличават с 6.4 процента. Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 4.1 на сто на годишна база и в края на май достигат 35.798 млрд. лв. (28.4 на сто от БВП).

Кредитите за домакинства са 26.694 млрд. лв. (21.2 на сто от БВП) в края на май . Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 9.7 на сто. В края на май жилищните кредити са 12.697 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 13.4 на сто. Потребителските кредити възлизат на 12.444 млрд. лв. и се увеличават с 8.7 на сто спрямо май 2020 г. Кредитите за работодатели и самонаети лица се понижават с 3.6 на сто на годишна база в края на май са 374.6 млн. лв.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.575 млрд. лв. (3.6 на сто от БВП) в края на май 2021 година. В сравнение с май 2020 г. те се увеличават с 6 на сто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *