post

Пазарите в Централна и Източна Европа продължават да усещат известен ефект върху транзакционната активност, като обемът на сделките е намалял с около 22% на годишна база. Повече от половината от всички инвестирани капитали през първата половина на годината са в Полша. По оценка на Colliers за 2021 г. обемите в края на годината ще останат между 10,0 и 11,0 млрд. евро.

Равнище на растеж на обема на инвестициите в ЦИЕ

Кевин Търпин, регионален директор “Проучвания” за ЦИЕ в Colliers, казва: “Всички държави в региона отбелязват годишен спад на обемите, в сравнение със същия период на 2020 и 2019 г., с изключение на Унгария и Словакия. Въпреки бавния старт, инвеститорите остават уверени и предполагат активизиране на дейността през второто полугодие, в зависимост от наличнието но продукт и подобрени възможности за пътуване“.

Нива на възвръщаемост

От началото на годината се регистрира свиване на доходността на първокласните индустриални и логистични площи между 25 и 200 базисни пункта, тъй като секторът поддържа отлични фундаментални показатели и силно търсене.  Доходността от първокласни офиси извън Варшава и Прага също леко се понижи, с до 25 базисни пункта. На някои пазари,  се прилага известно увеличение на нивата при търговските центрове, тъй като секторът се опитва да се възстанови от оперативните ограничения, наложени през последните 16 месеца.

Потоци в ЦИЕ по сектори

През първата половина на 2021 г. офис секторът отново доминира. Логистиката и жилищният сектор продължават да привличат силно търсене от страна на инвеститорите, но темповете остават ограничени единствено от недостига на предлагане, за разлика от търсенето. Обемите в търговията на дребно продължават да се генерират основно от търговски паркове и супермаркети. Инвестициите в  хотели остават незначителни.

Потоци в ЦИЕ по произход на купувача

През първата половина на 2021 г. европейският капитал е най-активен с дял от 46% от общия обем. Скандинавският, британският и германският капитал стоят зад по-голямата част от активността. Вътрешният капитал в ЦИЕ отново се характеризира с придобивания на собствените си пазари, но и в целия регион. Чешкият и унгарският капитал продължават своя устрем със съответно 20% и 10% от общия обем в региона. Капиталът от Северна Америка, Азия, Близкия изток и Африка беше сравнително скромен досега през тази година, но се очаква да се завърне през второто полугодие.

Свободни площи в офисния и индустриалния и логистичен сегмент

На много пазари в региона, процентите на незаетите офис площи достигат двуцифрени стойности от 2020 г. насам и продължават да се увеличават, тъй като започналото преди пандемията строителство продължава, а новото предлагане се усвоява по-бавно. В резултат на това имаме известен натиск върху наемите и повишаване на стимулите към наемателите.

За сметка на това процентът на незаетите площи в индустриалния и логистичен сектор в по-голямата си част е намалял до средно  5-6%. Причината е,  че  секторът се радва на добри нива на търсене, които често надхвърлят възможностите, особено в най-търсените локации. Наемите остават сравнително стабилни, като средните нива в региона са около 4,3 евро на кв.м. на месец, а наемодателите са в силни позиции за преговори и предпочитат на много пазари , когато е възможно, строителство по поръчкавместо спекулативното.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *