post

В България през първите 6 месеца на 2021 година са продадени над 60 000 нови жилища. Така в имоти от началото на годината са били инвестирани не по-малко от 6 милиарда лева. В същото време банките са раздали под формата на ипотеки около 1 милиард лева. Това показа, че хората са вложили в жилища спестени пари и тази тенденция продължава, пише dir.bg.

Според Никола Янков, управляващ съдружник в Експат Капитал, компания за управление на инвестиции и спестявания, повечето покупки на жилища в момента се правят с инвестиционна цел. По думите му само в София вече има над 200 000 празни жилища и тази бройка расте заради продължаващото строителство. Това е балон, казва Янков и задава въпроса какво ще стане, когато повечето хора поискат да изкарат парите си от придобитите с инвестиционна цел имоти?

Янков коментира и тенденцията за налагане на отрицателни лихви по големите банкови депозити. Депозитите на домакинствата у нас са около 65 милиарда лева, а средният депозит е около 5 000 лв. Това кара Янков да очаква, че скоро банките ще започнат да налагат отрицателни лихви и на по-малките депозити.

Алтернативата на инвестицията в недвижим имот и банковия депозит, която Никола Янков препоръчва е диверсифициран портфейл от финансови инструменти. Той може да запази стойността на вложените пари и да донесе на собственика си текуща годишна доходност от 3-4 процента над инфлацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *