post

Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев и заместник-председателят на комисията по транспорт Зафир Зарков представиха предложенията за промяна в цените и условията за пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община. След двумесечна работа по анализа на данни, подадени от ЦГМ, проучване на тарифните политики в други европейски градове и опита от последните години в столичния обществен транспорт Комитета за изработване на новата тарифна политика предлага:

1. Запазване за определен период от време на Карта за еднократно пътуване на хартиен носител с цена 1,60 лв.

2. Въвеждане на нов превозен документ – Електронна карта за пътуване, позволяваща прекачвания, с валидации в рамките на 30 минути – цена 1,60 лв.

3. Въвеждане на нов превозен документ – Електронна карта за пътуване, позволяваща прекачвания, с валидации в рамките на 60 минути – цена 2,20 лв.

Картите за пътуване с прекачване дават възможност за осъществяване на пътуване с неограничен брой прекачвания в рамките на 30 или 60 минути.

При таксуване в 29-тата минута след първото таксуване, респективно в 59-тата минута, пътникът ще може да завърши пътуването си до желаната спирка по тази линия.

Не се предвиждат промени в цените на преференциалните превозни документи.

Въвеждат се и пакети, които да облекчават гражданите:

– Карта с талони за десет еднократни пътувания за един пътник за наземен транспорт
– Електронна карта, заредена за десет еднократни пътувания за един пътник, за трамваи и тролейбуси
– Електронна карта, заредена за десет еднократни пътувания за метро

Електронна карта с пакети пътувания, позволяващи прекачване, валидни за всички линии:

– Електронна карта с 20 пътувания, позволяващи прекачване, с валидации в рамките на 30 минути, на стойност 30,00 лв. (всяко пътуване по 1,50 лв.)
– Електронна карта с 20 пътувания, позволяващи прекачване, с валидации в рамките на 60 минути, на стойност 40,00 лв. (всяко пътуване по 2,00 лв.)

4. Запазва се „Умна еднодневна карта“ (карта с агрегация на пътуванията в рамките от 00:00 до 23.59ч.) на цена 4,00 лв.

5. Трансформиране на еднодневна карта за всички линии в Електронна карта за 24 часа с цена 6,00 лв. (важи и за нощен транспорт)

6. Въвеждане на нов превозен документ – Електронна карта за 48 часа с цена 10,00 лв. (важи и за нощен транспорт).

7. Трансформиране на тридневната карта за всички линии в Електронна карта за 72 часа с цена 14,00 лв. (важи и за нощен транспорт)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *