post

България претърпя значителна трансформация през последните три десетилетия. Тя превърна своята силно централизирана и планова икономика в отворено и пазарно-ориентирано стопанство с по-висок среден доход и сигурен член на ЕС. Това посочва Световната банка в обзор за България, актуализиран към октомври тази година, предава БТА.

При първоначалния си преход към пазарна икономика страната премина през десетилетие на бавно икономическо преструктуриране и растеж, висока задлъжнялост и загуба на спестявания, посочват от СБ.

Напредъкът на структурните реформи, започнали в края на 90 -те години, въвеждането на валутен борд и очакванията за присъединяване към ЕС, отприщиха десетилетие на изключително висок икономически растеж и подобряване на жизнения стандарт на българите.

И все пак някои наследствени проблеми от ранния период на преход, глобалната икономическа криза от 2008 г. и предизвиканата от пандемията криза през 2020 г. премахнаха някои от печалбите, постигнати през периода на висок растеж, смятат от банката.

От Световната банка изтъкват, че бедността и неравенството в доходите остават сред най-високите в ЕС, което изисква подобрено насочване и адекватност на социалната подкрепа.

На фона на бързото застаряване и намаляването на населението, изравняването на жизнения стандарт с този на ЕС може да се ускори само с нарастване на производителността и адресиране на слабостите в държавното управление и институциите.

Икономическите наблюдения на Световната банка върху България показват, че след свиване с 4,2 на сто през 2020 г., икономическото възстановяване набира скорост през второто тримесечие на 2021 г., като износът, потреблението и инвестициите са нараснали значително.

Досега и за разлика от някои сродни страни, инфлацията в България остава под контрол на 3,7 на сто на годишна база през август 2021 г. Тя обаче може да се ускори до края годината, повлияна отвън, прогнозират от СБ.

Пазарът на труда показа първи признаци на подобрение през второто тримесечие на 2021 г., когато безработицата спадна до 5,6 на сто, посочват още от СБ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *