post

През ноември 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 460.4 хил., или с 40.3% над регистрираните през ноември 2020 година, показват данните на НСИ.

През ноември 2021 г. посещенията на чужденци в България са 439.5 хил., или с 55.2% повече в сравнение с ноември 2020 г., като транзитните преминавания са 55.1% (242.2 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 41.0%, или 180.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 42.2%, Гърция – 22.3% и Германия – 8.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 215.7 хил., или 49.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 117.4 хил., или 54.4% от посещенията от тази група.

През ноември 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели – 62.9%, с цел почивка и екскурзия – 21.1%, и със служебна цел – 16.0%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *