post

През ноември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.9% над равнището от предходния месец. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни  показват увеличение от 3.2% на строителната продукция през ноември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година.

През ноември 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.1%, а от сградното строителство – с 1.7%

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2021 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство с регистрирано увеличение от 3.3%, така и при гражданското/инженерното строителство – с 3.1%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *