post

Реализирането на проекта “Люлин градина”, който включва цялостна трансформация на 15 дка междублоково пространство в “Люлин” 6, ще струва 1,2 млн. лв., съобщи на пресконференция в Направлението “Архитектура и градоустройство” независимият общински съветник Борис Бонев от организацията “Спаси София”.

Идейният проект е разработен от екип млади проектанти на “Спаси София” – арх. Таня Митакева, Богомил Пунчев, Константин Кирилов, ландашафтните архитекти Никол Иванова и Петър Пързулов. Проектът, който експертите на Спаси София са изработили, ще бъде предоставен безвъзмездно на Столичната община, за да бъде реализиран.

Главният архитект на София Здравко Здравков посочи, че това междублоково пространство в “Люлин” е едно от малкото незасегнати от реституцията, тъй като на повечето места в града частната собственост в тези пространства е възстановена. Изключително трудно беше да намерим такова място, в което да няма частен имот, да има безусловна компактна общинска собственост, която да бъде хем защитена с Подробен обществен план, хем да бъде възможна реализацията на подобна интервенция в обозрим срок, посочи Здравков. Той поздрави колегите си архитекти за изработения амбициозен проект и каза, че процедурата е минала през няколко етапа – идентифициране на имот, издаване на виза и т.н.

Проектът “Люлин градина” предвижда създаването на голяма и уредена зелена площ с богато озеленяване, алейна мрежа, пейки за сядане и места за отдих и общуване. В парка се планира да има две детски игрища за малки и по-големи деца и комбинирано спортно игрище за различни спортове. Проектът включва изграждането на осветление, видео наблюдение, модерен дизайн и ландшафтна архитектура.

Бонев информира, че ще се бори да има специална общинска програма със съответен бюджет, която да позволи поне по десет междублокови пространства всяка година да бъдат цялостно обновени. Борис Бонев каза, че ще настоява проектът за парка в “Люлин” да бъде включен в бюджета на Столичната община за 2022 година.

По отношение на паркирането в района кметът каза, че единственият начин за изграждането на многоетажни паркинги е публично-частните партньорства. Трябва да се търси привличане на частен ресурс в публична нужда, защото иначе общината няма как да изгради десетки подземни или надземни паркинги. Младенов съобщи, че район “Люлин” е подал до транспортната комисия към Столичния общински съвет локации, подходящи за изграждането на многоетажни паркинги на принципа на публично-частните партньорства. Младенов се надява, тези локации да бъдат одобрени и в “Люлин” да бъдат построени паркинги през следващите години, така че да се реши проблемът с паркирането в района.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *