post

България остава интересна за чуждестранните инвестиционни фондове, а компаниите за управление на активи са регистрирали у нас 1358 колективни инвестиционни схеми, които продават свои дялове тук към края на миналата година.

Проучване на в. „Банкеръ“ показва, че те управляват вече 6.11 млрд. лева от парите на българите към декември, като сумата расте спрямо края на септември, когато в техните портфейли е имало 5.26 млрд. лева.  В сравнение с декември 2020 г., стойността на техните активи са нараснали с над 2 млрд. лева.

Чуждестранните инвестиционни фондове са интересни за българите, защото те  са част от големи европейски финансови групи и предлагат по-широк кръг от алтернативни възможности за вложения на спестяванията у нас в сравнение с българските колективни инвестиционни схеми.

Привлечените от сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ средства към края на декември имат най-голям дял в активите на чуждестранните инвестиционни фондове. Заедно с това те нарастват със 796.4 млн. лева (24.8%) до 4.01 млрд. лева при 3.21 млрд. лева към края на 2020-а. Спрямо септември ръстът е с 285.5 млн. лева (7.7%).

Тези два сектора са основните инвеститори в чуждестранни инвестиционни фондове, като всеки от тях има дял съответно от по 78.3% и 16.1 процента.

Към края на декември миналата година активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които извършват дейност у нас, възлизат на 8.84 млрд. лева. Данните са от анализ на БНБ. Техният размер се увеличава с 2.95 млрд. лева (+50.2%) в сравнение с декември 2020-а и с 1.06 млрд. лева (+13.7%) спрямо септември 2021-а.

Като процент от БВП общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове към декември е нараснал до 6.7% при 4.9% от БВП към декември 2020-а и 5.9% към края на трето тримесечие на миналата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *