post

През февруари 2022 година пътуванията на български граждани в чужбина са били 417 500, или с 93.9% повече спрямо същия месец на 2021 година, сочат данните на Националния статистически институт.

Посещенията на чужденци в България за февруари пък са 409 800, като бележат ръст от 70.1% на годишна база. Транзитните преминавания са 39.2% от всички посещения на чужди граждани у нас.

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 38% (155 00), като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния (38%), Гърция (28.4%) и Германия (6.9%).

Посещенията на граждани от други европейски страни са 219 400, или 53.5% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция (107 800), или 49.2% от посещенията от тази група.

През февруари 2022 г. относителният дял на посещенията на чужденци в България с цел почивка или екскурзия е 39.1%. Пътуванията със служебна цел са 12.6% от всички, а с други цели – 48.3%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *