post

Повече от 136 млн. лв. ще бъдат отпуснати по линия на процедура за енергийна ефективност на предприятията, чрез инструмента React-EU. Тази мярка ще позволи на българските компании да подобрят енергийната си ефективност и да намалят сметките си за ток, което е много важно в настоящата ситуация. Toва заяви на брифинг министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер.

По думите му от 25 000 лв. до 150 000 лв. безвъзмездна помощ могат да получат микро, малките и средни предприятия от сектора на преработващата промишленост за намаляване на разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива или за други енергоносители. Средствата са по нова мярка, която ще се изпълнява по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) към Министерството на иновациите и растежа, пише Стандарт.

„С тях може се да купуват енергоспестяващи дълготрайни активи – машини, съоръжения и модерни системи, както и да се извършват строително-монтажни работи. Това ще позволи на компаниите да намалят сметките си за енергия и ще създаде условия за устойчивото им развитие“, посочи министър Лорер при представянето на процедурата.

Още 41 млн. лв. ще бъдат изплатени и по процедурата за ковид помощи на фирмите за т.нар. големи малки компании. Работи се и по първата програма за подкрепа на предприятията в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. „До края на юни, началото на юли се очаква да стартира и първата грантова процедура по нея за „Технологична модернизация на предприятията“ с  безвъзмездно финансиране за близо 260 млн. лв.

„Така, европейските средства, които ще бъдат инвестирани в развитието на икономиката по ОПИК и Плана за възстановяване и устойчивост в следващите няколко месеца ще станат общо около 450 млн. лв.“, допълни министърът.

Финансиране по обявената процедура за енергийна ефективност могат да получат юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите. Задължително условие е да са приключили финансовите 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Кандидатстването ще е изцяло онлайн – с електронен подпис в системата ИСУН 2020. „Документи ще се приемат от 10 ч. на 3 май до 16,30 ч. на 23 май 2022 г., така че предприятията ще разполагат с 11 работни дни преди началната дата за подготовка на проектните си предложения“, подчерта заместник-министър Карина Ангелиева.

Всички подадени проекти ще бъдат разгледани и оценени. Средства ще се изплащат на одобрените по реда на постъпване им и до изчерпване на предвиденото финансиране. Проектите за енергийната ефективност трябва да бъдат завършени в срок до 10 месеца след сключването на договора с Оперативната програма.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *