post

Преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават през февруари 2022 г. със 141 млн. евро, сочат данни на БНБ.  Това е със 146,6 млн. евро година по-рано, докато през първите два месеца на настоящата година те са в размер на общо 408,1 млн. евро.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в нашата страна през първите два месеца на 2022 година идват от Швейцария (143,5 млн. евро), следваната от Люксембург (68,1 млн. евро) и Германия (67,4 млн. евро), докато най-големите отрицателни нетни потоци са към Италия (22,6 млн. евро) и Белиз (3,2 млн. евро).

През февруари тази година резервите на БНБ се увеличават със 199,7 млн. евро при тяхно понижение със 741,9 млн. евро година по-рано, но за първите два месеца на 2022 г. те намаляват с 3,6858 млрд. евро при понижение с 3,1227 млрд. евро през януари – февруари 2021 година.

През февруари 2022 г. текущата сметка на България е на излишък от 212,3 млн. лева, търговският дефицит е в размер на 401,2 млн. лева, а преките чуждестранни инвестиции нарастват със 141 млн. евро, като за първите два месеца на настоящата година достигат 408,1 млн. евро, показват последни данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през февруари 2022 г. е положителен и в размер на 347,5 млн. евро спрямо излишък за 442,6 млн. евро преди година (през февруари 2021 г.). За първите два месеца на годината текущата и капиталова сметка е на излишък от 11,1 млн. евро при излишък за 422,1 млн. евро през същия период на 2020 година.

Салдото само по текущата сметка през февруари също е положително и възлиза на 212,3 млн. евро при излишък за 308,7 млн. евро година по-рано. За периода януари – февруари 2022 г. балансът по текущата сметка обаче е отрицателен и в размер на 199,6 млн. евро при положително салдо от 269,5 млн. евро през същия период на 2021 година, според последните данни на БНБ, цитирани от БНР.

Търговското салдо на нашата страна през февруари 2022 г. е отрицателно и в размер на 401,2 млн. евро при дефицит от 118,5 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки нараства с 876,3 млн. евро (увеличение с цели 34,7%) до 3,4016 млрд. евро, докато вносът нараства с 1,159 млрд. евро (скок с 43,8%), достигайки 3,8028 млрд. евро.

В рамките на първите два месеца на 2022 г. търговското салдо е на дефицит от 993,3 млн. евро при дефицит от 200,8 млн. евро през същия период на 2021 година. В същото време износът на стоки нараства през периода януари – февруари 2022 г. с 1,5337 млрд. евро (ръст с 31,3%) до 6,4389 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период нараства с 2,3262 млрд. евро (повишение с цели 45,6% спрямо година по-рано) до 7,4321 млрд. евро.

Според данните на БНБ финансовата сметка през февруари е отрицателна и в размер на 177,3 млн. евро при положителна стойност от 523,3 млн. евро година по-рано, като от началото на 2022 годината финансовата сметка е на дефицит от 197,1 млн. евро при положителна стойност от 1,2778 млрд. евро през януари – февруари 2021 година.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *