post

Зелената и дигиталната трансформация изисква работещите да отговарят на уменията на бъдещето, което си е истинско предизвикателство на фона на застаряващото население и недостиг на квалифицирани кадри в страната. Синдикатите и работодателите правят със съвместни усилия анализ на дигиталните умения по ключовите професии и длъжности във всички 85 икономически дейности. Опитват се да дадат отговор на въпроса – кои са специфичните умения, които са необходими на работещите, какво е състоянието им сега и какво трябва да се направи занапред, за да се преодолеят дефицитите.

На организиран от КНСБ и Националния браншов синдикат “Водоснабдител” форум експертите очертаха картината относно внедряването на дигиталните технологии в един от ключовите отрасли – ВиК.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че моментът е решаващ, тъй като в близките няколко години страната ни ще разполага с поне 500-600 милиона лева за дигитални умения.

Идеята е бизнесът и синдикатите да дадат на Националната агенция за професионално образование и обучение предложения за дигитални профили по професии, съобщава БНР.

Заместник-министърът на регионалното развитие Деляна Иванова заяви, че инвестициите във ВиК сектора са над милиард и половина лева.  Бъдещето е в изграждането на нови компетенции, категоричен беше председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.

На форума беше отчетено, че новите технологии навлизат бавно в отрасъл “Водоснабдяване и канализация”. Половината от заетите в него са на възраст между 50 и 65 години.

Председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов представи секторен анализ и профили на дигиталните умения. Той коментира, че сред основните предизвикателства пред ВиК операторите са остарялата и силно амортизирана публична инфраструктура и ниското заплащане на персонала.

Иванов каза също, че новите технологии навлизат бавно в отрасъл “Водоснабдяване и канализация”. Различните ВиК оператори са в различен етап на внедряване на нови технологии, а самото внедряване се прави на парче по усмотрение на ръководството на дружеството, без да има национален план или програма. Основната причина е недостиг на финансови средства за инвестиции и притеснения от поемането на риска от неуспех. В същото време въвеждането на нови технологии в отрасъла създава необходимост от нови компетенции на заетите.

Експертът отправи и препоръки, сред които целенасочени инвестиции за разработване на дигитална инфраструктура, унифициране на дигиталните продукти и услуги на всички дружества, свързани с отвеждането и пречистването на води.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *