post

Силен старт на годината за пазара на офис площи показва последния анализ на Colliers. Нивата на брутно наетите площи през първото тримесечие на 2022 г. са 45,560 кв.м., което е с 34% по-високо от същия период на 2019 г. Най-активни бяха секторите: ИТ и аутсорсинг (40%), професионални услуги (35%), фармация (15%), търговия (6%), финансови услуги (3%) и индустриален сектор (2%).

Общият обем на офис площи в София, нивата на заетост и средните офертни наеми се задържат на нивата от края на 2021 г. Старта на няколко малки офис сгради доведе до незначителен ръст на проектите в активно строителство 287,000 кв.м.

Все повече утвърждаващите се хибридни модели на работа стимулират търсенето на гъвкави работни пространства. Към края на първото тримесечие в София има 59,470 кв.м. гъвкави работни пространства, които се оперират от 43 оператора, като работните места в тях е около 6,180. Прогнозираме активизиране на операторите и по-голямо разнообразие от концепции в този пазарен сегмент.

Обемът на сключените инвестиционни сделки през първото тримесечие на 2022 г. е 38 млн. евро, като 29 млн. евро от тях са в имоти, генериращи доход към момента на покупката. Разпределението по сектори е както следва: 54% от инвестиционен обем се дължи на сделки с търговски площи, следвани от сгради със смесено предназначение (23%), индустриални площи (19%), офис площи (4%), и др. Нивата на възвръщаемост се запазват от края на 2021 г., а именно офис площи 7.75%, търговски площи  – 7.75%, индустриални площи 8.5% и жилищни площи – 5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *