post

Отпуснатите жилищни и потребителски кредити в банковата система продължават своят ръст, сочи анализ на сайта moitepari.bg. Данните за март показват, че близкият военен конфликт в Украйна не се е отразил негативно върху намеренията, свързани с вземане на нови банкови заеми.

Запазват се условията, при които се отпускат нови заеми за физически лица. Без промяна са и условията по банкови депозити, при които за пореден месец се отчита забавяне в темпа на ръст.

Кредитите за домакинства са над 29.7 млрд. лв. (20,3 на сто от БВП) в края на март. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 14,1 на сто.

В края на март жилищните кредити са близо 14,5 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18,3 на сто. Потребителските кредити възлизат на повече от 13.7 млрд. лв. и се увеличават с 11,7 на сто спрямо март 2021 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *