post

На официална церемония в Брюксел бяха обявени печелившите проекти в наградите „Партньорство за чист водород“ за 2022 г., които имат за цел да отличат най-добрите проекти в ЕС в областта на водорода в категориите „Най-добра иновация“, „Най-успешен пример“, „Най-добра информационна кампания“ и „Европейска водородна долина на годината“.

Церемонията по награждаването се състоя по време на Европейската седмица на водорода ― ежегодно събитие, посветено на водорода, под ръководството на Партньорството за чист водород и неговите членове — Европейската комисия, „Hydrogen Europe“ и „Hydrogen Europe Research“.

В категорията Най-добра иновация наградата беше присъдена на проекта NEWELY.

Партньорите по проекта от Химикотехнологичния университет в Прага и Института по макромолекулярна химия към Чешката академия на науките (IMC) са разработили нова мембрана за обмен на аниони, която е по-тънка, по-здрава и с по-висока проводимост. Тази иновация ще окаже значително въздействие върху цената на чистия водород.

„Водородът ще се превърне в един от основните стълбове на бъдещата ни система за чиста енергия. Инвестициите в научни изследвания и иновации в областта на водорода са от решаващо значение за ускоряване на този сериозен индустриален и обществен преход. Наградата за най-добра иновация на Партньорството за чист водород поставя в центъра на вниманието иновативни и многообещаващи решения, които ще ускорят тази трансформация“, заяви Сигне Ратсо, генерален директор на ГД „Научни изследвания и иновации“, която връчи наградата.

Проектът GAIA спечели в категорията Най-успешен пример.

В рамките на GAIA бяха разработени и тествани усъвършенствани компоненти за горивни клетки за електрически превозни средства, които отговарят на строги изисквания за издръжливост и ефективност, като по този начин технологията се доближава с още една стъпка до търговско разпространение и спомага за декарбонизирането на транспортния сектор. Координаторът на проекта Дебора Джоунс прие наградата.

„В началото целта изглеждаше доста амбициозна“, заяви тя. „Без финансирането от Партньорството за чист водород това нямаше да се случи. Това беше едно наистина изключително сътрудничество между научни изследователи.“

Сглобките на мембранни електроди (MEA) за автомобилната индустрия постигнаха 6000 часа живот и плътност на двигателната сила от 1,8 W/cm2 при 0,6 V в къси стекове с пълноразмерни клетки. Предстои да бъде завършена технико-икономическата оценка на разработената от екипа технология, за да се определи как GAIA MEA се справя с амбициозната цел за разход от 6 EUR/kW.

Проектът SHIP FC спечели наградата за Най-добра информационна кампания, която се присъжда на бенефициери на финансиране от ЕС, които предоставят информация за своя проект по ефективен начин. SHIP FC е поддръжник на задвижването с нулеви емисии на големи плавателни съдове, плаващи на дълги разстояния. Модулна горивна клетка с мощност 2 MW, използваща за гориво амоняк, се тества на голям строителен плавателен съд за поне 3000 часа в продължение на една година. Ще бъдат изготвени социално-технически модели и анализи, както и проучвания за осъществимост и на други плавателни съдове.

„Без подкрепата на Партньорството за чист водород нямаше да има проект“, заяви координаторът на проекта Торе Боге при получаването на наградата. „Това е дълга история за иновации от норвежката морска индустрия, съчетани с иновации в областта на водорода“, добави той.

Барт Биебайк, изпълнителен директор на Партньорството за чист водород, похвали проекта за работата му в предизвикателна среда: „Имаме много проекти за кораби и те изпитват затруднения, защото е трудно този сектор да бъде декарбонизиран“, каза той.

Тази година наградите „Партньорство за чист водород“ имаха нова категория — Европейска водородна долина на годината. В тази категория имаше трима победители: HEAVENN, съфинансиран от Партньорството за чист водород, е широкомащабен демонстрационен проект, който обединява производството, разпространението, съхранението и местната крайна употреба на водород в напълно интегрирана и функционираща водородна долина в северна Нидерландия; Basque Hydrogen Corridor (Баски водороден коридор) развива водородна икономика в Страната на баските и eFarm (Reußenköge), който е най-големият проект за мобилност за чист водород в Германия до момента.

Полин Рух, началник на кабинета в Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“, връчи наградата: „Въпреки че концепцията за водородните долини е сравнително нова, беше крайно време да отличим изключителните усилия на общностите, които работят зад кулисите, за да обединят технологиите, иновациите и предприемачеството. Днешните победители ще бъдат вдъхновение за мнозина“, посочи тя.

За определянето на печелившите долини бяха използвани шест критерия: обхват на веригата за създаване на стойност, обем на производството на водород, разнообразие на крайните употреби на водорода, финализиране на проекта, разнообразие на заинтересованите страни и иновативност на проекта.

Приемайки наградата, Хосе Игнасио Зударе, председател на консорциума на проекта „Баски водороден коридор“ (BH2C), заяви: „Тази награда ни мотивира да продължим работата си по линия на новата водородна икономика. Повратната точка на този проект е да се превърне в регион с нулеви нетни емисии до 2050 г., като същевременно се запази делът на промишления сектор в БВП.“

„Този проект действа като магнит. Той създава още проекти. Трябва да изпълним обещанието за водорода. „HEAVENN е началото“, заяви Патрик Кнубен, директор на отдела за водородна стратегия в Коалиция за нова енергия.

Партньорството за чист водород и неговият предшественик Съвместно предприятие ГКВ започнаха работа по концепцията за водородни долини през 2017 г. Понастоящем 38 европейски водородни долини, намиращи се на различни етапи на развитие, са част от платформата Мисия „Иновации“ — водородни долини (Mission Innovation Hydrogen Valleys). От тях 17 са достигнали ниво на решение за финансова инвестиция, което е важна стъпка за реализацията на проекта в близко бъдеще.

По време на церемонията бяха обявени и наградените с наградата за млад учен ― ежегоден конкурс, организиран от „Hydrogen Europe Research“, който има за цел да награди млади изследователи (под 35 години), които лично са допринесли за проект, свързан с водорода.

Победителите са:

  • Производство на водород: Микеле Болонезе (Фондация „Бруно Кеслер“)
  • Съхранение и разпространение на водород: Лиза Бланшар (CEA)
  • Употреба на водорода: Мерит Боднер (Технически университет в Грац)
  • Междусекторни дейности: Донатела Чироне (Университет Ълстър)
  • Най-добър изследовател на годината: Ерика Микела Дематеис (Торински университет)

 

През последните години преминаването към нулевовъглеродна икономика става все по-важен въпрос за създателите на политики, местните органи и частната индустрия.

Нисковъглеродните технологии имат потенциала да се справят със замърсяването на въздуха на местно ниво, както и да допринесат за международните усилия за предотвратяване на изменението на климата.

Използването на водорода като енергоносител е определено като един от начините за постигане на неутралност по отношение на климата. За производството на водород с нулеви емисии могат да се използват суровини, получени от биомаса, и електролиза, базирана на електроенергия с ниски въглеродни емисии, който след това може да се съхранява, транспортира и използва за отопление или транспорт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *