post

След като сте взели решение, да се разделите с недвижимото си имущество, е добре да помислите. Едната възможност е сами да търсите купувач, а другата да изберете професионална агенция. Днес ще намерите компетентни брокери, които ще ви съдействат при продажба на апартаменти. Процесът по откриване на потенциални купувачи и оформяне на договорите за покупко-продажба е доста бавен, ако не сте запознати с последователността. Трябва да се подготвят доста документи, да се правят срещи и огледи, докато двете страни се споразумеят и останат доволни.

Какви са плюсовете от наемането на агенция за недвижими имоти?

Продажбата на апартамент няма да ви затрудни, ако сте консултирани от подходящите хора. Няма защо да губите от свободното си време и да си създавате редица главоболия, щом може да наемете професионалисти. Брокерът ще ви помогне да определите най-точната цена за жилището, ще изготви обява и ще отсее офертите на потенциални кандидат купувачи. Една от най-големите ползи е воденето на преговори от ваше име. Консултантите имат богат опит и знаят как да подходят в различни ситуации. Ако до момента сте давали жилището под наем, плащанията се смятат за доходи и се облагат с данък печалба.

продажба на апартаменти

Какви документи са нужни за продажба на апартамент?

Ако сте собственик, който желае сам да се справи с продажбата на жилището, има определени документи, които трябва да подготвите. Екипът на XNVD ви представят малко ценна информация:

  • данъчна оценка на апартамента – издава се от данъчната служба и в него фигурират всички съсобственици. Никой от тях не бива да има стари задължения като неплатени данъци и такси. Сравнете дали данните по документа отговарят на тези във вашия за собственост;
  • документ за собственост – трябва да докажете, че вие сте реалният собственик на апартамента, за да може да го продадете и всичко да е законно;
  • скица – за да ви издадат скица, ще е нужно да представите копие от натуралния акт, документ за внесена такса и заявление по образец;
  • документ за семейно положение – в него се посочва семейното положение на съпрузите към датата на придобиване на имота. Удостоверението се издава от общината;
  • удостоверение за тежести – този документ е важен, защото е възможно трети страни да имат претенции към апартамента, които могат да засегнат пряко купувача. Може да проверите за някакви тежести и в имотния регистър.

Всички специалисти биха ви посъветвали, ако решите сами да се занимавате с тази задача, да намерите добър нотариус и да се вслушвате в съветите му.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *