post

ТИТАН Златна Панега АД спечели златна награда в конкурса “Най-зелените компании в България”. Престижната първа награда в категория “Индустрия и производствен сектор” бе присъдена на ТИТАН за отговорността на компанията да следва устойчив бизнес модел на работа и развитие през годините.

Стъпвайки само на своите най-високи стандарти, компанията отговаря на днешните предизвикателства за изграждане на по-добро бъдеще. Признанието заслужено идва след въвеждането на програми за намаляване на въздействието върху околната среда в различни дейности на ТИТАН. “Циментът е важен продукт за съвременната цивилизация, тъй като е необходим за достъпни жилища, пътища и мостове, язовири и вятърни мелници. Въпреки това, ние имаме отговорността да направим строителната индустрия по-устойчива, като променим нашия дизайн, процеси и продукти. “, каза Адамантиос Францис, генерален директор на ТИТАН България.

ТИТАН Златна Панега разработи подробен план за декарбонизация, който обхваща всички аспекти на нейната дейност – търговия, производство, поддръжка, инвестиции, финанси и комуникации. За да се намалят емисиите на парникови газове до 2030 г., „Пътната карта“ на компанията включва редица мерки като оптимизиране на производството и енергийната ефективност, разработване на нови продукти с по-нисък въглероден отпечатък, използване на горива и суровини с по-ниски емисии и подобряване на комуникациите за постигане на по-голяма информираност и ангажираност на екипа.

ТИТАН Златна Панега цимент вече е постигнала впечатляващи резултати по отношение на своята ресурсна ефективност. През 2022 г. замества близо 50% от използваните в производството си горива с алтернативни такива. Прилагането на програма за управление на водите също е от голямо значение и спомага за намаляване на специфичната консумация на вода с 33% за тон произведен продукт.

ТИТАН Златна Панега разработва задълбочена програма за изграждане на устойчиви местни общности. “Водени от нашето разбиране за споделяне на знания и опит, ние изградихме дългогодишни партньорства с образователните институции в региона. Подкрепяме формирането на ценности и интерес към младото поколение и фокусираме вниманието им върху изменението на климата. Вярвам, че по този начин допринасяме за тяхното развитие в будни и отговорни граждани”, коментира Екатерина Шилигарска, мениджър “Устойчиво развитие и опазване на околната среда”.

Конкурсът “Най-зелените компании в България” на b2b Media отличава за 13-та поредна година най-зелените компании, работещи в България. Фирмите, които са участвали до момента, надхвърлят 900. Всички те отчитат постигането на “зелените” цели и прилагането на устойчиви корпоративни стратегии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *