Фандъкова: Агенцията за инвестиции има за задача да подобри условията за развитие на бизнеса в града

post

Агенцията за приватизация и инвестиции има за задача да подобри условията за развитие на бизнеса като облекчи административните услуги и формулира приоритетни области за развитие в града, каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на среща с търговските представители. Фандъкова посочи като такива области високите технологии, чистите производства и туризма. Новосъздадената агенцията има за…

Агенцията за електронно управление ще заработи от началото на 2016 г.

post

Агенцията за електронно управление ще заработи от началото на 2016 г. и в нея ще има специален отдел, който ще се заминава с политиката на отворените данни. Ведомството ще работи приоритетно по общите стандарти, по инфраструктурата, която държавната и местна администрация трябва да изградят, така че да могат да си предоставят електронни услуги и да…

Агенцията за обществените поръчки ще бъде прехвърлена към Министерството на финансите

post

Агенцията за обществените поръчки ще бъде прехвърлена от Министерството на икономиката в Министерството на финансите. Така целият контрол върху обществените поръчки, който се състои от три звена, ще бъде събран под шапката на финансовото министерство, което досега упражняваше две от контролните функции. Това съобщи в Габрово вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев. Той…

Над 2,5 млн. лв са постъпленията в Агенцията по приватизация

post

Над 2,5 млн. лв. са постъпили от дейности в Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол запериода 1 януари-30 юни, стана ясно от отчета на агенцията, който бе приет от народните представители. Според данните в периода 1 януари-30 юни за покриване на разходите са изразходвани 1 784 212 лева – 44,09 на сто от утвърдения разходен…

Агенцията за приватизация очаква поне 30 сделки за годината

post

Сред основните цели в дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК ) през настоящата година са да реализира 30 приватизационни продажби и да осъществи следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията, поети с приватизационните договори за продажбата на 50 дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Това стана ясно, след…

Агенцията по вписванията ще предоставя свободен и безплатен достъп до Търговския регистър на граждани в ЕС

post

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър във връзка с транспониране на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент. Директивата предвижда взаимното свързване на търговските регистри във всички страни-членки на ЕС чрез създаване на  централна платформа, чрез която да се предава информация от всеки един от регистрите…

Рокади и в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

post

Ивайло Алексиев е новият изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), става ясно от сайта на агенцията, съобщи Publics.bg. Не е ясно кога точно е било направено назначението. Алексиев е роден през 1966 г. Дълги години е заемал ръководни и мениджърски длъжности в областта на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, инвеститорски контрол,…

Прерязаха лентата на Агенцията по заетостта в Дупница

post

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова преряза лентата на обновената сграда на Агенцията по заетостта в Дупница. На церемонията присъстваха представители на местната власт и на социалните институции от региона. Сградата е изцяло обновена със средства по оперативна програма “Регионално развитие”. От днес гражданите ще могат да се обслужват на система „едно гише”,…

Приет е Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

post

Министерски съвет прие Устройственият правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Ведомството е правоприемник на Агенцията по енергийна ефективност и бе създадено със Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), който е в сила от 3 май т. г. Числеността на персонала е определена на 70 щатни бройки, каквато е и в момента. Агенцията ще…

Агенцията за приватизация ще разполага със 7 млн. лв. собствени средства за 2011

post

Агенцията за приватизация ще разполага със 7 млн. лв. за обслужване на приватизационния процес и следприватизационния контрол. Средствата са предназначени за заплащане на услугите на посредници по приватизационните сделки и на консултантски услуги. Това стана ясно след като Правителството утвърди план-сметката за 2011 г. на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол…