Актуализирани са Стратегията за развитие на пътната инфраструктура и Средносрочната оперативна програма за изпълнението й

post

Правителството актуализира Стратегията за развитие на пътната инфраструктура и Средносрочната оперативна програма за изпълнението й. Необходимостта от актуализацията е с оглед приетия през април от Народното събрание ЗИД на Закона за пътищата. С него се предвижда прекратяване дейността на Държавно предприятие „Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти“, като всички дейности във връзка с автомагистралите ,,Хемус“, „Струма“…

Актуализирани са плановете за развитие на Североизточен, Северен централен и Северозападен район

post

Правителството прие актуализирани документи за изпълнение на регионалните планове за развитие за периода 2011-2013 г. на Североизточен, Северен централен и Северозападен райони. Актуализацията се налага поради настъпилите значителни промени в нормативната, институционалната и политическа среда след членството ни в ЕС от 2007 г. и цели постигане на по-добра приложимост и подобряване на стратегическата ориентация на…