ИАНМСП подписа Меморандум за сътрудничество с Алиансът за икономически и търговски съветници в Китай

post

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в лицето на изпълнителния директор г-н Бойко Таков сключи Меморандум за сътрудничество с Алиансът за икономически и търговски съветници в Китай, подписан от г-н Лиу Яфей, заместник-председател на Алисанса. Събитието се проведе в рамките на посещението на г-н Таков като ръководител на бизнес делегацията, придружаваща заместник…