Нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

post

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“ правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност   Когато става въпрос за енергийна ефективност и устойчиво бъдеще, страната ни направи поредната крачка напред при предоставяне на възможности за цялостна реновация на сградния фонд. Благодарение на четиригодишните усилия на проекта FinEERGo-Dom,  използването на ЕСКО механизма става достъпен инструмент,…

ЕСКО в помощ на обновяването на многофамилни жилищни сгради в България

post

Откриващи се нови възможности и предимства в Етап II на програмата за енергийно обновяване към Плана за възстановяване и устойчивост Нова възможност за финансиране и изпълнение чрез ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат) ще улеснява собствениците при кандидатстване в програми за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Това е отлична възможност за българските домакинства, тъй като…

Борован ще ремонтира три детски заведения с ЕСКО договор

post

Енемона АД е подписала ЕСКО договор с община Борован за подобряване на енергийната ефективност и извършване на  ремонтни работи на три дестки заведения. Стойността на договора е 1,487 млн. лв. без ДДС, а сроковете за изпълнение са: етап I – 175 календарни дни и етап II – 7 години, съобщава investor.bg. Сградите, в които ще…