ББР стартира програма за изкупуване на вземанията на строителните фирми от общините по европроекти

post

Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземанията на строителните фирми от общините по сключени договори за реализация на инвестиционни проекти по оперативни програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и програми на ДФ „Земеделие“, съобщиха от банката. Банката ще прилага 7% годишна сконтова лихва, а срокът за одобрение е до 14 дни…

Фиксирана цената за изкупуване на екоенергия за целия срок на договора

post

Преференциалните цени, по които държавата изкупува произведената от ВЕИ електроенергия, вече ще бъдат фиксирани за целия срок на договора. Това е една от промените, въведени с новия закон за ВЕИ, който бе приет окончателно от парламента вчера. Промяната ще съдейства за по-добра прогнозируемост на цената на екоенергията в общия енергиен микс и за улесняване финансирането…