Одобрени са проектите на меморандуми за изпълнение на три програми за трансгранично сътрудничество

post

Министерски съвет одобри проектите на меморандуми за изпълнение на три програми за трансгранично сътрудничество – с Турция, с Република Македония и със Сърбия за изпълнение на програмите за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – ИПИ ТГС“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ. Документите са относими за периода 2014-2020 г., а сключването им със съответните страни се…

Приемат се предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″

post

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″. Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на…

МС одобри отчет за изпълнение на Плана за действие на JASPERS в България

post

Правителството одобри на вчерашното си заседание отчета за изпълнение през 2014 г. на Плана за действие на JASPERS в България. JASPERS е инструмент за техническа помощ за повишаване на ефективността в усвояване на средства от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Техническата помощ, предоставяна по линия на Инициативата, е безвъзмездна за…

Удължават срока за изпълнение на кръстовището при Лъвов мост

post

Срокът за изграждане на новото кръстовище на Лъвов мост в София ще се забави с няколко дни. Съоръжението ще бъде готово до края на октомври, съобщи БНР. Очаква се с дни да бъде удължен срокът за изпълнение на обекта, съобщиха от Столична община. Очакванията са, след като бъде готов проектът, трафикът да намалее с 50…

Удължиха срока за изпълнение на заемното споразумение със СБ за развитие на общинската инфраструктура

post

Правителството одобри проект на Споразумение за изменение на заемното споразумение на България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) по проекта за развитие на общинската инфраструктура. С проектодокумента се удължава срокът за изпълнение на дейностите с две години – до 31 декември 2017 г., и се намалява размерът на заема от 81 млн….

МРР ще получи над 70 хил. лв за изпълнение на новите политики в секторите пътища и ВиК

post

Министерският съвет одобри разходи в размер на 70 170 хил.лв. от публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ (ПИП) за изпълнение на новите политики на Министерство на регионалното развитие в секторите пътища и ВиК. С така предвидените средства министърът на регионалното развитие ще започне да реализира на практика новите политики за…

МС с действия за изпълнение на жп проекти по ОП “Транспорт”

post

Правителството прие решение за предприемане на действия за изпълнение на железопътни проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. С решението се възлага на НК „Железопътна инфраструктура” да представи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията анализ за изпълнението и за възможността да бъдат приключени в срока на допустимост на разходите по ОПТ…

Междуведомствен комитет ще следи за подготовка и изпълнение на проекти по Дунавската стратегия

post

Българската страна инициира пътна карта за предложение на съвместен с Румъния проект “Развитие на Европейски коридор 7 – р. Дунав за подобряване на навигацията, модернизацията на пристанищната и довеждаща инфраструктура и изграждането на интермодални терминали и информационна система в общия българо-румънски участък на реката”, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благосутройството. Тя допринася за…

Започва изпълнение на проект WATER

post

Проект WATER – Интегрирано управление на водите на река Дунав, беше одобрен в рамките на програма за ТГС „България-Румъния” 2007-2013 г, съобщи RuseInfo. Негова основна цел е да се създаде система за общо управление и мониторинг на качеството на водите в специфични (екстремни) екологични условия (наводнения, засушаване, инцидентно замърсяване от химически и радиоактивни елементи и…

Рокадата в АПИ е заради необходимост да работим по техническо изпълнение на проекти

post

Смяната на председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” е заради нуждата от спешна работа по техническото изпълнение на проектите, обясни новият строителен министър Лиляна Павлова за смяната на Сергей Михалев, чието място начело на пътната агенция зае инж. Лазар Лазаров. “Даваме шанс на човек, който е от системата, на човек, който е част от Управителния съвет,…

12