Стартирана е обществената поръчка за надзор при изграждането на АМ „Хемус“ – от Боаза до връзката с пътя Русе – Велико Търново

post

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществената поръчка за избор на строителен надзор при изграждането на автомагистрала „Хемус“ в участъка от пътен възел „Боаза“ до пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново. Тръжната процедура е в две обособени позиции, а срокът за подаване на офертите е до 17,30 ч. на 16 май т. г. В обособена…

Под 1 млн. лв. е най-ниската оферта за надзор при изграждането на 16,3 км от АМ „Хемус“

post

Под 1 млн. лв. е най-ниската ценова оферта в процедурата за избор на строителен надзор при изграждането на 16,3 км от автомагистрала „Хемус“ – участъкът между пътните възли „Белокопитово“ и „Буховци“ в посока Търговище. В нея бяха отворени общо шест ценови оферти на допуснатите участници. Те са на: -„ПЛАН ИНВЕСТ СЪРЧ“ ДЗЗД, в което са:…

БНБ прие План за реформиране и развитие на банковия надзор

post

Управителният съвет на БНБ прие План за реформиране и развитие на банковия надзор. Планът описва приоритетните дейности и сроковете за тяхното изпълнение през тази и следващата година, съобщава пресцентърът на БНБ. Целта е да се приведат надзорните практики в България във възможно най-пълно съответствие с актуалния международен стандарт, какъвто са Базелските принципи от 2012 г….

12 фирми искат проектиране и надзор по проекта за енергийна ефективност в Източна България

post

12 фирми кандидатстват за проектиране и авторки надзор по проекта за Енергийно обновяване на  българските домове в Североизточна и Югоизточна България. Офертите бяха отворени публично днес. Обществената поръчка, обявена от МРР, включва изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за…

Въвеждат се нови изисквания към фирмите, извършващи технически надзор и поддръжка на асансьорите

post

С промени в няколко наредби към Закона за техническите изисквания към продуктите правителството въведе нови правила и изисквания към фирмите, които извършват технически надзор и поддръжка на съоръжения с повишена опасност – основно асансьори и други повдигателни съоръжения. Промените са насочени към основни проблеми, свързани с формалното изпълнение на наредбите, материално-техническото и кадровото обезпечение на…

Община Варна създава нови щатове в строителния надзор

post

Звената, които отговарят за строителния контрол по райони, да се увеличат. Това решиха варненските общински съветници от комисията „Структури и общинска администрация”. От 1 ноември районните администрации ще бъдат увеличени с общо 32 нови щатни бройки – по 7 за районите „Младост” и „Приморски” и по 6 за „Одесос”, „Аспарухово” и „Владислав Варненчик”, предаде Дарик….

ДНСК провери 136 фирми, упражняващи строителен надзор

post

250 проверки за изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, извърши Дирекцията за национален строителен контрол за второто тримесечие на 2011 г, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Проверени са 136 юридически лица и еднолични търговци, извършващи оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняващи строителен надзор. Проверени са строежи от първа…

Фрапиращи разлики в ценовите оферти за надзор на Лот 1 на АМ „Струма“

post

Точно 1 100 600 лева е разликата между най-ниската и най-високата предложена цена за консултантска услуга във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на автомагистрала ”Струма” Лот №1 Долна Диканя – Дупница. Ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с бяха отворени вчера. Най-малко пари – 269 400…

Десет фирми кандидати за строителен надзор на ж.п. линията Септември-Пловдив

post

10 фирми искат да ремонтират ж.п. линията Септември-Пловдив, това стана ясно след като бяха отворени офертите за открита процедура за оценка на съответствието и строителен надзор за модернизация на железопътния участък. Ремонтът има за цел постигане на скорост от 160 км/час по трасето, като за целта ще бъдат премахнати всички жп прелези, като пресичането с…

Удължиха срока за надзор на строителството на Дунав мост

post

Министерският съвет одобри подписването на допълнително споразумение към договора за супервизия на строителството на прилежащата инфраструктура на мост на р. Дунав при Видин – Калафат с консорциум  Инжероп/Хай-Пойнт Рендел/Салфо. Консорциумът е независим надзорник на проектът, изпълняван от испанската компания ФЦЦ Конструксион С.А. Съгласно споразумението договорът се удължава с 21 месеца, а стойността на работите се…

12