ALD Automotive | LeasePlan разкрива нов глобален бранд

post

ALD Automotive | LeasePlan представи Ayvens, новия глобален бранд за мобилност, който обединява двете компании в една идентичност. Този нов бранд представлява следващ ключов етап в развитието на компанията след анонса на 3-годишния стратегически план за развитие през септември 2023 г. Компанията обединява взаимно допълващи се възможности и опит, за да преосмисли мобилността към по-добро….