Организират семинар за управление на строителни отпадъци

post

РК София – град на Камарата на архитектите в България организира обучителен семинар на тема “Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали – нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й”. Семинарът ще се проведе на 30 януари от 15:00 ч. в сградата на САБ на ул….

Организират курс за BREEAM оценители

post

Кота Нула организира курс за BREEAM оценители, съобщиха от организацията. Той ще бъде в рамките на три дни – 7, 8 и 9 юни 2011 г. В рамките на обучението ще бъде представена концепцията за устойчиво строителство, както и предимствата от прилагането на системата за екологично строителство BREEAM. Участниците ще бъдат запознати с техническите аспекти…