Държавна агенция ще отговаря за стратегическото и бюджетното планиране на политиките за е-управлението

post

Създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и на Държавно предприятие „Единен системен оператор“, предвижда проект на закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Законопроектът ще бъде предложен от кабинета на Народното събрание за одобрение. Новата агенция ще е първата структура със силни правомощия в областта на електронното управление и информационните и…

Държавна агенция ще отговаря за е-управлението

post

Над 1 млрд. лева годишно ще бъде икономическият ефект и ползи от реализирането на най-приоритетните мерки на агенцията в областта на е-управлението. Това стана ясно на заседание Съветът за административната реформа. Вицепремиерът Румяна Бъчварова отбеляза, че целта е да се постигне повече оперативност и стабилност, както и да се ускори работата по електронното управление като…

Държавна агенция може да отговаря за имотите на министерствата

post

Министърът на отбраната Аню Ангелов възнамерява да предложи на правителството да се създаде държавна агенция, която да се заеме с “утилизацията” (оползотворявянето) на всички имоти, които не са необходими повече на министерствата. В коментар за работата в ресора му през последните две години като непостигната цел той посочи освобождаването от ненужни дейности и ненужни на…

Нова дирекция в МРРБ ще отговаря за жилищната политика

post

Нова структура към Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция „Жилищна политика” ще може да бъде бенефициент по операция 1.2 „Жилищна политика” по ОП „Регионално развитие” и да провежда необходимите процедури по реализацията й, реши на вчерашното си заседание правителството. Дирекцията ще подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при формулиране на жилищната политика,…

Нова Агенция ще отговаря за развитието на ВЕИ

post

Създаването на национален орган Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), наследник на Агенцията по енергийна ефективност е една от мерките, които предвижда новият Националeн план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ). Документът беше оповесетн в четвъртък и съдържа детайлни разчети за увеличаването на ролята на ВЕИ в енергетиката на страната до 2020 г….