Разработват пилотен проект за панорамен път с велоалея за туризъм по цялото протежение на Дунав

post

В момента се разработва пилотен проект за създаване на панорамен път с велоалея за туризъм по цялото протежение на река Дунав. Това заяви в Плевен Георги Пампоров, ръководител на проекта за създаване на обща стратегия за развитие на трансграничния регион на Румъния-България. Той е осъществен с безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Трансгранично сътрудничество и…