ЕСКО в помощ на обновяването на многофамилни жилищни сгради в България

post

Откриващи се нови възможности и предимства в Етап II на програмата за енергийно обновяване към Плана за възстановяване и устойчивост Нова възможност за финансиране и изпълнение чрез ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат) ще улеснява собствениците при кандидатстване в програми за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Това е отлична възможност за българските домакинства, тъй като…