Как конспирациите за климата водят до разколебаване на ценностите и климатичните политики на глобално ниво?

post

Конспирациите за климата са част от дългия списък с когнитивни уклони, пречещи на индивиди и правителства да вземат логични и проактивни действия   Конспирациите за климата са разрастващ се феномен сред населението в България и по света. Подобни конспиративни идеи са обект на анализ в психологията, социологията и културологията. Въпреки че от научна гледна точка…

Фандъкова : Столичната община продължава реализирането на зелени политики в сферата на транспорта

post

„Столична община работи изключително сериозно по темата за намаляване на вредните емисии на атмосферния въздух. Във всяка една от сферите имаме разработени програми и разбира се една от най-важните сфери – това е транспорта”, каза кметът на София Йорданка Фандъкова при подписването на меморандума за сътрудничество за развитие и ползване на електрически превозни средства с…

Министерство на икономиката с политики и мерки за насърчаване на предприемачеството на всички нива

post

Провеждаме политики и мерки за насърчаване на предприемачеството на всички нива, заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров при връчването на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2015 г. Церемония се проведе в сградата на Европейската комисия в България. Наградените участници са Община Кърджали с проекта „Местен старт – национален мащаб“ и „Илевън България ООД“ с…

Правителството ще подпомогне общините с 560 млн. лв., за да прилагат политики за управление на отпадъците

post

Правителството ще подпомогне общините с 560 млн. лв., за да прилагат политики за управление на отпадъците през новия програмен период до 2020 г.Това съобщи във Велико Търновоминистърът на околната среда и водите Ивелина Василева при проверка на изграждането на регионалната система за управление на битовите отпадъци в района на с. Шереметя. Тя обясни, че в…

МС одобри проектите на програми „УРБАКТ III” и „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014-2020

post

Правителството одобри съдържанието на две оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани от всички държави-членки на Европейския съюз, както и от страните партньори Норвегия и Швейцария. Това са „УРБАКТ III” и „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014-2020. ОП „УРБАКТ III” се фокусира върху специфичен инвестиционен приоритет в рамките на тематична цел 11: „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация”…

МРР ще получи над 70 хил. лв за изпълнение на новите политики в секторите пътища и ВиК

post

Министерският съвет одобри разходи в размер на 70 170 хил.лв. от публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ (ПИП) за изпълнение на новите политики на Министерство на регионалното развитие в секторите пътища и ВиК. С така предвидените средства министърът на регионалното развитие ще започне да реализира на практика новите политики за…

Нова агенция ще насърчава „зелените“ енергийни политики

post

Предстои създаването на нова Агенция за устойчиво енергийно развитие, която ще замени съществуващата Агенция за енергийна ефективност. Тя ще насърчава “зелените” енергийни политики и ще изпълнява пълноценно ангажиментите на страната по прилагане на мерки за енергийна ефективност. Това обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков в рамките на конференцията “Влияние на климатичните промени…