Малките фирми от секторите земеделие и търговия най-често се възползват от кредитиране

post

Малките и микро фирми, работещи в сферата на земеделието и търговията, заемат най-голям дял в портфейла от нови кредити на Райфайзенбанк (България) ЕАД през 2015 г. Това показва анализ на сделките на банката сред собствената й клиентска база. Според него секторът Земеделие заема дял от малко над 37% от новите кредити, отпуснати от Райфайзенбанк през…

МРР ще получи над 70 хил. лв за изпълнение на новите политики в секторите пътища и ВиК

post

Министерският съвет одобри разходи в размер на 70 170 хил.лв. от публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ (ПИП) за изпълнение на новите политики на Министерство на регионалното развитие в секторите пътища и ВиК. С така предвидените средства министърът на регионалното развитие ще започне да реализира на практика новите политики за…

Експерти ще ни помагат в секторите околна среда и транспорт

post

Правителството одобри плана за действие за 2014 г., включващ мерките и интервенциите на експертите от Европейската инвестиционна банка по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз. С плана се продължават мерките, започнали през 2013 г. Експертизата на консултантите от ЕИБ през 2014 г. ще бъде насочена, както и през миналата година,…

Уникредит: Инфраструктурата сред секторите – основен двигател на растеж

post

Инвестициите в инфраструктура, управлявани от правителството и финансирани основно чрез европейските фондове ще бъдат сред основните двигатели на растежа през настоящата година, прогнозират икономистите на УниКредит в последния секторен анализ за развитието на икономиката на страната. Измежду най-приоритетните проекти са тези за важни магистрали и пътища, както и подземния градски транспорт в столицата. Други като…