ПУДООС отчете рекултивиране на 37 стари депа

post

Рекултивирането на 37 стари депа и облагородяването на над 1450 декара отчете Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект за закриване на общински депа за битови отпадъци, финансиран по „ОПОС 2007-2013“. По проекта предстои да бъдат загробени още две сметища – в Русе и Върбица. „С колегите изчислихме, че…

Закриват стари сметища с европари

post

Започва изпълнението на проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“, съобщиха от МОСВ. Дейностите се финансират от Оперативна програма „Околна среда” и са на стойност 97 627 253,99 лв. Средствата са предоставени безвъзмездно на Предприятието за управление на…

Реновацията на стари сгради ще струва 4 млрд. евро

post

По оперативна програма “Регионално развитие” има чакащи проекти за финансиране на стойност над 200 млн. лв. за подобряване на енергийната ефективност в детски градини, училища, публични сгради. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на форума „Зелена икономика“. През юни по програмата ще бъде публикувана схема за подобряване на енергийната ефективност в…