post

Договорът е на стойност 5, 987 млн. евро и се финансира от Програма ИСПА на Европейския съюз съвместно с Европейска инвестиционна банка и държавния бюджет на Република България.

Изпълнението е поверено на фирма „Станилов” ЕООД. До нейното избиране се стигна следа като дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” проведе открита международна процедура по възлагане на обществена поръчка. Договорът с първоначално избрания през 2007 година  изпълнител Heitkamp Ingenieur und Kraftwerksbau GmbH (Германия) бе прекратен от МРРБ през април 2010 година поради забавените срокове на изпълнение и липсата на капацитет за довършване на строителните дейности.

След подписването на договора г-жа Йорданка Стоянова, в качеството си на ръководител на Управляващия орган по Кохезионен Фонд и директор на дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” към МРРБ и Георги Станилов – управител на фирмата изпълнител подчертаха, че това не е първия проект, по който фирмата работи съвместно с МРРБ.  Проектът е един от рисковите по ИСПА, но от компанията обещаха всичко да бъде приключено в определените срокове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *