post

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира изменение към Заемното споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие по проекта за рехабилитация на пътната инфраструктура, съобщиха от пресслужбата на Кабинета. Заемното споразумение е подписано на 19.09.2007 г. Стойността на проекта е 144 млн. евро с ДДС, от които заемът от МБВР е 90 млн. евро, а съфинансирането от републиканския бюджет е 54 млн. евро.

Промените са консултирани със Световната банка и имат за цел да се подобри изпълнението на проекта предвид отчетеното закъснение на дейностите по него.

Проектът се състои от три компонента. Първият е рехабилитация и частична реконструкция на приблизително 450 км пътища от републиканската пътна мрежа, особени в девет групи обекти (лотове).

Вторият компонент засяга институционално развитие, подкрепа за финансово управление и доставка на оборудване за Централния институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти, а третият дейности, свързани с повишаване безопасността и сигурността на движението.
Промените в споразумението засягат първите два компонента.

Поради закъснение в програмата за изпълнение и фискални ограничения през 2010 и 2011 г., ще бъдат рехабилитирани 307 км пътища. За сметка на това ще бъдат разширени дейностите по втория компонент, свързани с укрепване на управлението и подобряването на планирането в пътния сектор, както и разработването на програми с фокус върху използването на европейските фондове.

Целта е да се подпомогне цялостното и своевременно усвояване на средствата от ЕС, предназначени за пътния сектор в България, като се ускори подготовката, одобрението, изпълнението на проектите и изплащането на средствата за тях.

Предвид намалените проектни разходи и с цел да се осигури гъвкавост на управлението, размерът на заема остава непроменен – 90 млн. евро, но се намалява делът на националното съфинансиране – от 54 млн. евро на 15,62 млн. евро. По този начин ще се осигури бюджетна и финансова гъвкавост на управление.

Крайната дата на проекта се удължава с 24 месеца – до 30 юни 2013 г. Удължаването ще позволи да бъдат завършени работите по рехабилитацията на пътните участъци и да се укрепи институционалният капацитет с цел подобряване усвояването на европейските фондове, допълват от пресцентъра на МС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *