post

Правителството поиска съгласието на Народното събрание да започне преговори с Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за сключването на заем за развитие на политиките железопътния сектор, съобщиха от пресцентъра на МС. Заемът ще помогне българските железници да израснат до нивата на обслужване и производителност в Европейския съюз до 2020 г.

Първият заем е за 80 млн. евро и чрез него Световната банка ще окаже подкрепа на правителството при стартиране на изпълнението на програмата за реформи в сектора. Програмата е насочена към финансовото стабилизиране и засилване на конкурентоспособността на железопътния транспорт. Тя е разработена в две основни области – укрепване на управлението на железопътния сектор и укрепване на корпоративното управление, ръководството и работата на Национална компания „Железопътна инфраструктура” и „Холдинг БДЖ”.

Целта на правителството е не само да бъдат стабилизирани двете жп компании, но и да се реформират и модернизират предлаганите от тях услуги, като се наложи по-ефективен, устойчив и пазарно ориентиран подход в сектора.

В новоприетата Стратегия за партньорство между България и Световната банка се предвижда 3-годишна подкрепа за провеждане на реформи в железопътния сектор в размер до 240 млн. евро с цел изграждане на модерен железопътен транспорт.

Финансирането от Световната банка е допълнителна подкрепа към инвестициите, които се правят в железопътния сектор чрез Оперативна програма „Транспорт” и Европейската инвестиционна банка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *