post

Очаква се рез втората половина на 2015 г. да  започне експлоатацията на завода за отпадъци на София. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, цитирана от agro.bg и БТА.

„Работим в тясно сътрудничество със Столичната община, през януари ще проверим напредъка по проекта“, каза министърът. По думите й надграждането на системите в сектор “Отпадъци” в страната дава възможност за участие и на частния бизнес. Това, което целим, е обединяване на всички институции и заинтересовани страни -държавата, общините и бизнеса, за да се развиват тези системи и да вървим в посока на прилагане на принципите за ресурсна ефективност и интегрирано управление, коментира Василева.

“Първият законопроект, който Министерството на околната среда и водите ще внесе за разглеждане в Министерския съвет /МС/ и Народното събрание /НС/ през следващата година, е за изменение на Закона за водите, с който ще се обособи единен национален контролен орган, който да следи за техническото състояние на хидротехническите съоръжения”, каза още министър Василева. Предвиждат се и промени в Закона за опазване на околната среда, с които ще се облекчи административната тежест. Предстои провеждане на технически срещи с ЕК за уточняване на детайли, свързани с приоритетна ос 1 – “Води” от новата оперативна програма “Околна среда” /ОПОС/ 2014-2020 г. Те са във връзка с изричното изискване на ЕК да бъдат изпълнявани проекти, които изцяло отговарят на принципите, заложени във ВиК стратегията, приета от България през 2013 г., отбеляза Ивелина Василева. Тя изрази надежда след провеждането им ЕК вече да има готовност да подходи към одобряването на ОПОС.

В новата оперативна програма за пръв път се осигуряват средства за подобряване на качеството на атмосферния въздух – близо 60 млн. евро, за превенция и управление на риска от наводнения – близо 60 млн. евро и за свлачища – близо 20 млн. евро, с които ще се подпомогнат националните политики.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *