post

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на старите участъци от автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“.

Едната процедура е за избор на изпълнител за превантивно, текущо, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на 78,5 км от АМ „Хемус” – от София до Ябланица, и пътна връзка от 3 км „Прелок“. Тя включва и поддържане на принадлежащите пътни връзки, на осветлението в тунелите „Витиня“, „Топли дол“, „Ечемишка“ и „Правешки ханове“.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 15 млн. лв. без ДДС.

Втората обществена поръчка е за изпълнител за зимно и текущо поддържане на 208,18 км от АМ „Тракия“ – от София до Стара Загора, на 2,25 км пътна връзка с АМ „Марица“, както и принадлежащите пътни връзки и поддържане на осветлението на тунел „Траянови врата“.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 20 млн. лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществените поръчки е 48 месеца. Предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта“.

Кандидатите и по двете обществени поръчки могат да подават офертите си до 17 ч. на 4 май т. г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *